image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1. Ställverk / Switchgear

Komplett system för jordning av inom- och utomhusställverk. För applicering på både kontaktdon, direkt på anläggning och för jordanslutning på målade metallytor. I programmet ingår även kortslutningsskenor, upphissningsdon samt stödrulle.
Max. kortslutningsström för jordningsdon: 69 kA/1 s.
Max. kortslutningsström för kortslutningsskenor: 230 kA/1 s.
Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.
Nedanstående jordningar är förslag, fler kombinationer förekommer.
 
Complete system for earthing of indoor- and outdoor switchgears. The system can be applied to contact fittings as well as directly to plant and for earthing connection to painted metallic surfaces. The range of products includes short-circuiting splints, lifting tool set as well as support device.
Max. short-circuit current for earthing devices: 69 kA/1 s.
Max. short-circuit current for short-circuit bars: 230 kA/1 s
Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
The following earthing devices are suggestions, more combinations exist.
 
Förslag på jordningsset
Example of earthing sets
Ladda / Download PDF

 
Konfigurationer
Configurations
Ladda / Download PDF

Handledning vid val av jordningsdon.
Guidance in selecting earthing devices.
Ladda / Download PDF

Komplett system för jordning av inom- och utomhusställverk. För applicering på både kontaktdon, direkt på anläggning och för jordanslutning på målade metallytor. I programmet ingår även kortslutningsskenor, upphissningsdon samt stödrulle.
Max. kortslutningsström för jordningsdon: 69 kA/1 s.
Max. kortslutningsström för kortslutningsskenor: 230 kA/1 s.
Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.
Nedanstående jordningar är förslag, fler kombinationer förekommer.
 
Complete system for earthing of indoor- and outdoor switchgears. The system can be applied to contact fittings as well as directly to plant and for earthing connection to painted metallic surfaces. The range of products includes short-circuiting splints, lifting tool set as well as support device.
Max. short-circuit current for earthing devices: 69 kA/1 s.
Max. short-circuit current for short-circuit bars: 230 kA/1 s
Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
The following earthing devices are suggestions, more combinations exist.
 
Förslag på jordningsset
Example of earthing sets
Ladda / Download PDF

 
Konfigurationer
Configurations
Ladda / Download PDF

Handledning vid val av jordningsdon.
Guidance in selecting earthing devices.
Ladda / Download PDF

ProdukterProdukter inom 1. Ställverk / Switchgear
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.