image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3-fas/3-phase JKP250-X1-JK23H

3-fas/3-phase JKP250-X1-JK23H
3-fas/3-phase JKP250-X1-JK23H3-fas/3-phase JKP250-X1-JK23H
3-fas jordningsdon / 3-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Ref. SS-EN 61230
Jordningsdon JKP250-X1-JK23H är avsedd för jordning av kablar till högspänningskabelskåp med beröringssäkra kabelavslut 250 A. Systemet gör det möjligt att jorda kabelavslut utan att beröra dessa med händerna!
Ledarklämma JKP ansluts på E-kontakten samt på det beröringssäkra avslutet. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV och tång DSG 65. Klämmans ledande delar är av koppar. Hölje av isolerad plast.
Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Jordklämma JK 23H är avsedd att anslutas på kulbult Ø 20 mm, T-bult, skena 1 - 20 mm, lina/rör Ø 6 - 20 mm.
 
Ref. EN 61230
Earthing Device JKP250-X1-JK23H is designed for earthing and short circuiting of screened elbow connectors 250 A. The system enables to applicate the device without touching the elbow connectors with your hands. 
Line clamp JKP is for connection to the E-bushing. Insulating poles MGV, MDV/MSV and gripper tool JMD 65  are used to operate the line clamp. The line clamp conducting parts are made of copper. The cover is of insulated plastic. The earthing cable is connected to the clamp using a cable lug. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. Earth clamp JK 23H is used on ball-bolts Ø 20, T-bolt, bars 1-20 mm, line/tube Ø 6-20 mm.
 
 
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight
kg/unit
E1658810
JKP250-X1-JK23H
50/3x0,75+0,75
JKP 250
JK 23H
50
 8,0 4,5*
 *) inkl. donlina 50 mm2, längd: 3x0,75 m + 0,75 m
    incl. earthing cable 50 mm2, length: 3x0,75 m + 0,75 m
  Ladda / Download PDF
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9