image

Produkter

SÖK PRODUKT:

7. Kvistning/Snö och is / Tree pruning/Ice removal

Kvistningsstängerna är tillverkade av glasfiberarmerad vinylester. Detta material har mycket goda elektriska isolationsegenskaper samtidigt som förhållandet mellan vikt-styrka och styvhet är utmärkta. En speciell produktionsmetod tillser att ytan är slät och eliminerar risken att glasfiberpartiklar vandrar ut ur stången, vilket annars orsakar olägenhet vid användande. Stängerna är genomfärgade och behöver ej lackas.
 
Branch Cutter poles are made of glass fibre reinforced vinyl ester. This material has a very good electrical insulating quality and at the same time the relation between weight-strength and stiffness is excellent. A special method of manufacturing, which makes the surface plain, eliminates the risk of the glass fibre particles coming out of the pole, which otherwise may be inconvenient at use. The poles are coloured throughout and do not need to be varnished. 

Folder kvistningsutrustning
Leaflet Tree pruning equipment Swedish
Ladda / Download PDF (2,35MB)
 
Kvistningsstängerna är tillverkade av glasfiberarmerad vinylester. Detta material har mycket goda elektriska isolationsegenskaper samtidigt som förhållandet mellan vikt-styrka och styvhet är utmärkta. En speciell produktionsmetod tillser att ytan är slät och eliminerar risken att glasfiberpartiklar vandrar ut ur stången, vilket annars orsakar olägenhet vid användande. Stängerna är genomfärgade och behöver ej lackas.
 
Branch Cutter poles are made of glass fibre reinforced vinyl ester. This material has a very good electrical insulating quality and at the same time the relation between weight-strength and stiffness is excellent. A special method of manufacturing, which makes the surface plain, eliminates the risk of the glass fibre particles coming out of the pole, which otherwise may be inconvenient at use. The poles are coloured throughout and do not need to be varnished. 

Folder kvistningsutrustning
Leaflet Tree pruning equipment Swedish
Ladda / Download PDF (2,35MB)
 
ProdukterProdukter inom 7. Kvistning/Snö och is / Tree pruning/Ice removal
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.