image

Produkter

SÖK PRODUKT:

2. Friledning / Overhead lines

Komplett system för jordning av friledning 0,4 - 52 kV. Utrustningen finns med fast monterade stänger till klämmorna alt. med separat avtagbar stång. I programmet ingår även släpjordningsdon och jordskruv.
Max. kortslutningsström 16 kA/1s. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.
Nedanstående jordningar är förslag, fler kombinationer förekommer.
 
Complete system for earthing of overhead transmission line 0,4 - 52 kV. The equipment is available with fixed mounted poles for the clamps alternatively with a separately removable pole. Travelling earthing device and earthing rod screw are included in the range of products.
Max. short-circuit current 16 kA/1s. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
The following earthing devices are suggestions, more combinations exist. 
 
Förslag på linjejordningsset
Example of line earthing set
Ladda / Download PDF
 
Konfigurationer
Configurations
Ladda / Download PDF
 
Komplett system för jordning av friledning 0,4 - 52 kV. Utrustningen finns med fast monterade stänger till klämmorna alt. med separat avtagbar stång. I programmet ingår även släpjordningsdon och jordskruv.
Max. kortslutningsström 16 kA/1s. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.
Nedanstående jordningar är förslag, fler kombinationer förekommer.
 
Complete system for earthing of overhead transmission line 0,4 - 52 kV. The equipment is available with fixed mounted poles for the clamps alternatively with a separately removable pole. Travelling earthing device and earthing rod screw are included in the range of products.
Max. short-circuit current 16 kA/1s. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
The following earthing devices are suggestions, more combinations exist. 
 
Förslag på linjejordningsset
Example of line earthing set
Ladda / Download PDF
 
Konfigurationer
Configurations
Ladda / Download PDF
 
ProdukterProdukter inom 2. Friledning / Overhead lines
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.