image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JSKL1-TQL

1-fas/1-phase JSKL1-TQL
1-fas jordningsverktyg / 1-Phase Earthing Device 
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235
Jordningsverktyg JSKL1-QL/-TQL används i kombination med linjejordningsverktyg JSKL3.
Jordningsverktygen är försedda med snabblåsningsklämma JSKL-QL. Denna klämma åtdrages mot ledare med endast ett varv och kan placeras snett mot lina vilket avsevärt underlättar applicering.
Ledarklämmans klämvidd: 1-25 mm (Cu 10 mm2 - FeAl 329 mm2).
Jordningsverktygen är försedda med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp för anslutning till jordningsverktyg JSKL3-QL.
Klämmans ledande delar är av härdad AlSi-legering. Ståldetaljer är ytbehandlade. Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko och bultförband. Som standard märks jordningsverktygen med 24 kV.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230, EN 61235
Earthing device JSKL1-QL/-TQL is used in combination with line line earthing device JSKL3.
The device is equipped with a quick-lock clamp JSKL-QL. This clamp is tightened against the conductor with just one turn and can be placed diagonally to the line, which significantly simplifies application.
Line clamp's clamping range: 1-25 mm (Cu 10 mm2 - FeAl 329 mm2). The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting for connection to line earthing device JSKL3-QL.
The line clamp conducting parts are made of hardened AlSi-alloy. Steel components are surface treated. The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug. As standard the earthing device is marked for 24 kV.
 
 Jordningsverktyg inkl. donlina/ Earthing device incl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Längd m
Length m
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
inkl. lina
Weight kg/unit
incl. cable
E1658971
JSKL1-TQL/25 JSKL-QL
25
1,5 5,7 1,7
E1658973
JSKL1-TQL/35
JSKL-QL
35
1,5 8,0
1,8
E1658975
JSKL1-TQL/50 JSKL-QL 50 1,5 11,5 2,0
E1658976
JSKL1-TQL/70 JSKL-QL 70 1,5 16,0 2,3
V.g. ange om verktygen skall märkas för högre spänningsområde än 24 kV. Andra lin- och stånglängder tillverkas på begäran.
Please indicate if the device is to be marked for a higher voltage range than 24 kV. Other cable- and pole lengths are available on request.
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9