image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3-fas/3-phase JSKL3-TG

3-fas/3-phase JSKL3-TG
3-fas jordningsverktyg / 3-Phase Earthing Device
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235, SS-EN 61243-1
Jordningsverktyg JSKL3-QLE alt. JSKL3-TGE används som linjejordningsverktyg för friledning, låg- och högspänning 0,4 - 52 kV. Jordningsverktyg JSKL3-QLE är försedd med snabblåsningsklämma JSKL-QL. Denna klämma åtdrages mot ledare med endast ett varv.
Jordningsverktyg JSKL3-TGE är försedd med klämma JSKL-TG. Denna klämma åtdragesmot ledare med endast fåtal varv. Båda klämmorna kan placeras snett mot lina vilket avsevärt underlättar applicering. Ledarklämmornas klämvidd: 1-25 mm (Cu 10 mm2 - FeAl 329mm2). Jordningsverktygen är försedda med jordklämma JK 75 V. Jordklämma JK 75 V ansluts på Al-, FeAl- och Cu-linor med Ø 5 - 16 mm. C-stången är delbar för att möjliggöra anslutning av spänningsprovare typ TAG.
Klämmans ledande delar är av härdad AlSi-legering. Ståldetaljer är ytbehandlade. Jordklämman är av härdad AlSi-legering och ståldetaljer av rostfritt stål. Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och bultförband.
Som standard märks jordningsverktygen med 24 kV.
Passande fodral: DFO/JSKL3.
 
SS-428 91 01, EN 61230, EN 61235, EN 61243-1
Line earthing device JSKL3-QLE or JSKL3-TGE are for use on overhead transmission lines, low and high voltage 0.4 - 52 kV. Earthing device JSKL3-QLE is equipped with a quick-lock clamp JSKL-QL. This clamp is tightened against the conductor with just one turn. Earthing device JSKL3-TGE is equipped with buttress threaded clamp JSKL-TG. This clamp is tightened against the conductor with a few turns. JSKL-QL and JSKL-TG can be placed diagonally to the line, which significantly simplifies application. Line earthing device JSKL3-QLE is equipped with buttress threaded clamp JSKL-TG. This clamp is tightened against the conductor with a few turns and can be placed diagonally to the line, which significantly simplifies application.
Line clamp's clamping range: 1-25 mm (Cu 10 mm2 - FeAl 329 mm2). The devices are equipped with an earth clamp JK 75 V. Earth clamp JK 75 V is for connection to Al-, FeAl- and Cu- lines or pipes with Ø  5-16 mm. The C-rod is dividable to allow a voltage detector TAG to be connected.
The line clamps conducting parts are made of hardened AlSi-alloy. Steel components are surface treated. Conducting parts of the earth clamp are made of hardened AlSi-alloy. Other steel components are made of stainless steel. The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug.
As standard  the earthing device is marked for 24 kV.
Case: DFO/JSKL3.
 
Jordningsverktyg inkl. donlina / Earthing device incl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit

JSKL3-TGE/25
JSKL-TG
25
5,7 7,2

JSKL3-TGE/35
JSKL-TG
35
8,0
7,9

JSKL3-TGE/50
JSKL-TG
50
11,5
9,1

JSKL3-TGE/70
JSKL-TG
70
16,0
10,6
V.g. ange om verktygen skall märkas för högre spänningsområde än 24 kV. Andra lin- och stånglängder tillverkas på begäran.
Please indicate if the device is to be marked for a higher voltage range than 24 kV. Other cable- and pole lengths are available on request.
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9