image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK75V-RHAY

1-fas/1-phase JK75V-RHAY
SS 428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdon JK75V-RAHY används som förlängningsdon till bl a jordningsverktyg JSKL3-QLE/-TGE.
Jordklämma JK 75 V är avsedd att anslutas på Al-, FeAl- och Cu-linor med Ø 5 - 16 mm. Sammankoppling sker genom att jordklämman på jordningsdon som skall förlängas ansluts mot detta jordningsdons friliggande kabelanslutning. Klämmans ledande delar är av härdad AlSi-legering och ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och är försedd med täta kabelanslutningar vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko.
Passande fodral: DFO/JSKL1-J.

SS 428 91 01, EN 61230
The device JK75V-RAHY  is for use as an extending device for Line Earthing Device JSKL3-QLE/-TGE.
Earth clamp JK 75 V is for connection to Al- FeAl- and Cu-lines or pipes with Ø 5 – 16 mm.
The extension is done by connecting the earth clamp of the earthing device to be extended to this earthing device bare end terminal. The
earth clamp conducting parts are made of hardened AlSi-alloy and steel components are made of stainless steel. The clamp conducting parts aremade of nickel-plated aluminium bronze and steel components are made of stainless steel. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug.
Case: DFO/JSKL1-J
 
Jordningsdon inkl. donlina/ Earthing device incl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Längd m
Length m
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st inkl. lina
Weight kg/unit incl.
cable
 JK75V-RHAY JK 75
25 - 70
1516,05,0 (25 mm2)
Andra linlängder tillverkas på begäran.
Other cable lengths are available on request.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9