image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK238-DXF / JK250-DXF

1-fas/1-phase JK238-DXF / JK250-DXF
1-fas/1-phase JK238-DXF / JK250-DXF1-fas/1-phase JK238-DXF / JK250-DXF
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdon JK238-DXF och JK250-DXF används i kombination med jordningsverktyg/-don JSKL3-, JSGT och JSGH. Lämplig som nedledare till jord när längsgående nolledare saknas. Kan appli-ceras på stålkonstruktioner med max godstjocklek 30 mm eller på tillfälligt jordtag DJS 1. Klämmorna (JK 238, JK 250) är godkända för applicering på målade ytor.
Jordningsdonen är försedda med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp för anslutning till jordningsverktyg/-don JSKL3-, JSGT och JSGH.
Klämmornas ledande delar är av ytbehandlat fjäderstål med härdade nabbar. Övriga ståldetaljer av rostfritt stål. Bygeln i fjäderstål ger ett konstant kontakttryck. Skruven är isolerad mot strömgenomgång. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och är försedd med täta kabelskor vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och bultförband.
Passande fodral: DFO-JSKL1-J.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Earthing devices JK238-DXF and JK250-DXF are used in combination with earthing device JSKL3-, JSGT and JSGH. Suitable as a down line to earth when there is no “0” conductor. The device is for connection to framework up to 30 mm thick or temporary earthing rod screw DJS 1. The clamps (JK 238, JK 250) are approved for mounting on painted surfaces.
The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting for connection to earthing device JSKL3-, JSGT and JSGH.
Conducting parts of the clamps are made of surface treated spring steel with hardened spikes. Other steel components are made of stainless steel. The loop is made of spring steel to give a constant contact pressure. The screw is insulated. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable lugs, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug.
Case: DFO-JSKL1-J.
 
Jordningsdon exkl. donlina/ Earthing device excl. earthing cable.
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st inkl. lina
Weight kg/unit incl. cable
E1658840
JK238-DXF JSKL-SQL
25 - 50
11,51,1*
 JK250-DXF
JSKL-SQL
25 - 70
16,0
1,4*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
  Ladda / Download PDF
 
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9