image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK27V-DXF

1-fas/1-phase JK27V-DXF
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdon JK27V-DXF används i kombination med jordningsdon JK27-X-DXM eller andra jordningsverktyg/-don med gummiisolerat skarvdon av bajonettyp, DXM. Jordklämma JK 27 V ansluts på kulbult Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bult, skena 1-25 mm, lina/rör
Ø 6-25 mm. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan.
Jordningsdonet är försett med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp, DXF.
Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons.
Ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko och skruvförband M8 (25-50mm2) / M12 (70-95 mm2). Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och är försedd med täta kabelskor vilket förhindrar fuktinträngning i linan.
Passande fodral: DFO-JSKL1-J.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Earthing devices JK27V-DXF is used in combination with earthing device JK27-X-DXF or other devices with a rubber insulated bayonet type connector fitting DXM. Earth clamp JK 27V is for connection to ball-bolts Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bolt, busbars 1-25 mm, line/tube Ø 6-25 mm.
The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting DXF.
The clamp conducting parts are made of aluminium bronze. Steel components are made of stainless steel.
The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable lugs, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp using a cable lug and screw joint.
Case: DFO-JSKL1-J.
 
Jordningsdon exkl. donlina/ Earthing device excl. earthing cable.
E-nr
E-No.
Typ
Type
Jordklämma
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st exkl. lina
Weight kg/unit excl. cable
 JK27V-DXF
JK 27 V
25 - 70
16,01,0*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9