image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3-fas/3-phase JK27P3-DXM

3-fas/3-phase JK27P3-DXM
3-fas/3-phase JK27P3-DXM3-fas/3-phase JK27P3-DXM
3-fas jordningsdon / 3-Phase Earthing Device 
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdon med Universalklämma typ JK 27 är speciellt framtaget för att ingå i servicebilarnas utrustning då det minimerar antalet verktyg som är nödvändiga för att kunna jorda i olika typer av ställverk. och på linje. Krok och tvärpinne kan på ett enkelt sätt lösgöras då jordningsdonet används i ställverk.
Ledarklämma JK 27 ansluts på kulbult Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bult, skena 1-25 mm, lina/rör Ø 6-25 mm. För manövrering av klämmorna används isolerstänger MGV, MDV/MSV och gripsökare JGS alternativt isolerstång MRS (med inbyggd gripsökare). Jordningsdonet är försett med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp för anslutning av alternativa jordningsdon såsom jordningsdon JK27-DXF, JK238-DXF eller JK250-DXF.
Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons. Ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko och skruvförband M8 (25-50mm2) / M12 (70-95 mm2).
Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och bultförband.
Passande fodral: DFO/JSKL1-J.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Earthing device with universal clamp type JK 27 is specially designed to be included in the service car equipment as it minimizes the number of tools necessary to earth in various types of switchgear and on overhead transmission lines. Hook and cross stick can quickly be detached when the earthing device shall be used in a switchgear.
Line clamp JK 27 is for connection to ball-bolts Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bolt, busbars 1-25 mm, line/tube Ø 6-25 mm. Insulating poles MGV, MDV/MSV and operating socket JGS or insulating pole MRS (with integrated operating socket) are used to operate the line clamps.
The line clamps conducting parts are made of aluminium bronze. Steel components are made of stainless steel. The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting for connecting an alternative earthing device such as JK27-DXF, JK238-DXF or JK250-DXF.
The line clamps conducting parts are made of hardened AlSi-alloy. Steel components are surface treated.
The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug, M8 (25-50 mm2/ M12 (70-95mm2). The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
Case: DFO/JSKL1-J.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit

JK27P3-DXM/25
JK 27
25
5,7 4,2

JK27P3-DXM/35
JK 27
35
8,0
4,2

JK27P3-DXM/50
JK 27
50
11,5
4,2

JK27P3-DXM/70
JK 27
70
16,0
4,2
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9