image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK31-DXF

1-fas/1-phase JK31-DXF
JK31-DXF (JSGP)
 
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
inkl. donlina /incl. earthing cable
 
Jordningsdon JK31-DXF används i kombination med jordningsverktyg/-don JSKL3-, JSGT och JSGH. Lämplig som nedledare till jord när längsgående nolledare saknas. Kan appliceras på stålkonstruktioner med max godstjocklek 20 mm, eller på tillfälligt jordtag DJS 1. Jordklämma JK 31 är godkänd för applicering på målade ytor. Jordningsdonet är försett med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp för anslutning till jordningsverktyg/-don JSKL3-, JSGT och JSGH.
Klämman är tillverkad av härdad AlSi-legering. Klämmans ledande delar är av ytbehandlat stål och försedd med härdade nabbar. Gängan är försedd med Heli-Coilinsats av rostfritt stål. Skruv med tillhörande detaljer är av rostfritt stål och försedd med rostfria tallriksbrickor för erhållande av konstant kontakttryck. Kontaktplattan, med härdade nabbar, är av veraliserat stål. Skruven är isolerad mot strömgenomgång. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och är försedd med täta kabelskor vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan kontaktpressas till klämman.

According to SS 428 91 01, EN 61230.
Earthing device JK31-DXF is used in combination with earthing device JSKL3-, JSGT and JSGH. Suitable as a down line to earth when there is no “0” conductor. The device is for connection to framework up to 20 mm thick or temporary earthing rod screw DJS 1. Earth clamp JK 31 is approved for use on painted surfaces.
The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting for connection to earthing device JSKL3-, JSGT and JSGH. The clamp is made of hardened AlSi-alloy. Conducting part of the clamp is made of surface treated steel with hardened spikes. The thread has a Heli-Coil insert in stainless steel. Screws with associated parts are made of stainless steel and have stainless steel spring washers to ensure a constant contact pressure. Contact plate, with hardened spikes, is made of veral-alloyed steel. The screw is insulated. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable lugs, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is conected by compression to the clamp
.
 
Jordningsdon inkl. donlina/ Earthing device incl. earthing cable.
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Längd m
Length m
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st inkl. lina
Weight kg/unit incl. cable
E1559065
JK31-DXF/25 JK 31
25
155,75,2
E1659066
JK31-DXF/35
JK 31
35
158,0
8,0
E1659058
JK31-DXF/50
JK 31
50
15
11,5
11,5
 
OBS! Detta jordningsdon har ersatts av JK238-DXF.
NOTE! This earthing device has been replaced by JK238-DXF. 
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9