image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JSGL/JSGL-T

1-fas/1-phase  JSGL/JSGL-T
1-fas/1-phase  JSGL/JSGL-T1-fas/1-phase  JSGL/JSGL-T
1-fas jordningsverktyg / 1-Phase Earthing Device 
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235
Jordningsverktyg JSGL/JSGL-T används i kombination med linjejordningsverktyg JSGT alt. JSGH.
Ledarklämmans klämvidd: 5-30 mm. Jordningsverktygen är försedda med gummiisolerade skarvdon av bajonettyp för anslutning av till jordningsverktyg JSGT och JSGH.
Klämmans ledande delar är av härdad AlSi-legering. Ståldetaljer är ytbehandlade. Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan kontaktpressas till ledarklämman (kan även fås med kabelskoanslutning).
Som standard märks jordningsverktygen med 24 kV.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230, EN 61235
Earthing device JSGL or JSGL-T is used in combination with line earthing device JSGT or JSGH.
Line clamp's clamping range: 5-30 mm. The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting for connection to earthing device JSGT and JSGH.
The line clamps conducting parts are made of hardened AlSi-alloy. Steel components are surface treated. The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected by compression to the line clamp (also available with cable lug connection).
As standard the earthing device is marked with 24 kV
 
Jordningsverktyg inkl. donlina/ Earthing device incl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area mm2
Längd m
Length m
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st inkl. lina
Weight kg/unit
incl. cable

JSGL/25 JFKS 30
25
1,5 5,7 1,7

JSGL/35
JFKS 30
35
1,5 8,0
2,0

JSGL/50 JFKS 30 50 1,5 11,5 2,3

JSGL/70 JFKS 30 70 1,5 16,0 2,7
 JSGL-T/25
JFKS 30
25
1,5
5,7
1,8
 JSGL-T/35
JFKS 30 35
1,5
8,0
2,1
 JSGL-T/50
JFKS 30 50
1,5
11,5
2,4
 JSGL-T/70
JFKS 30 70
1,5
16,0
2,8
V.g. ange om verktygen skall märkas för högre spänningsområde än 24 kV. Andra lin- och stånglängder tillverkas på begäran.
Please indicate if the device is to be marked for a higher voltage range than 24 kV. Other line and pole lengths are available on request.
OBS! Detta jordningsdon har ersatts av JSKL1, JSKL1-T.
NOTE! This earthing device has been replaced by JSKL1, JSKL1-T.
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9