image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JSGR/JSGJ

1-fas/1-phase JSGR/JSGJ
1-fas jordningsverktyg / 1-Phase Earthing Device 
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235
Jordningsverktyg JSGR/JSGJ används i kombination med linjejordningsverktyg JSGT och JSGH. Lämplig som nedledare till jord när längsgående nolledare saknas. Kan appliceras på jordlina eller tillfälligt jordtag DJS 1. Stånglängd 0,3 m.
Ledarklämmornas klämvidd: JFKS 20: 3-20 mm, JFKS 30: 5-30 mm. Jordningsverktygen är försedda med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp för anslutning till jordningsverktyg JSGT och JSGH.
Klämmans ledande delar är av härdad AlSi-legering. Ståldetaljer är ytbehandlade. Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan kontaktpressas till ledarklämman (kan även fås med kabelskoanslutning).
Passande fodral: DFO-JSKL1-J.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230, EN 61235
Earthing device JSGR or JSGJ is used in combination with line earthing device JSGT and JSGH. Suitable as a down line to earth when working without “0”line. Can be applied to either earthing line or temporary earthing rod screw DJS 1. Pole length 0,3 m.
Clamping range of the clamps: JFKS 20: 3-20 mm, JFKS 30: 5-30 mm. The device has a rubber insulated bayonet type connector fitting for connection to earthing device JSGT and JSGH.
The line clamps conducting parts are made of hardened AlSi-alloy. Steel components are surface treated. The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is conected by compression to the line clamp (also available with cable lug connection).
Case: DFO-JSKL1-J.
 
Jordningsverktyg inkl. donlina/ Earthing device incl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Längd m
Length m
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
inkl. lina
Weight kg/unit
incl. cable

JSGR/25 JFKS 20
25
15 5,7 5,3

JSGR/35
JFKS 20
35
15 8,0
6,8

JSGR/50 JFKS 20 50 15 11,5 9,0

JSGJ/25 JFKS 30 25 15 5,7 5,3
 JSGJ/35
JFKS 30
35
15
8,0
6,8
 JSGJ/50
JFKS 30 50
15
11,5
9,0
 JSGJ/70
JFKS 30 70
15
16,0
12,2
Andra lin- och stånglängder tillverkas på begäran.
Other cable- and pole lengths are available on request.
OBS! Detta jordningsdon har ersatts av JSKL1-J.
NOTE! This earthing device has been replaced by JSKL1-J.
 
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9