image

Produkter

SÖK PRODUKT:

5. Kontaktdon / Contact Fittings

SS-EN 61230, SS 428 91 01
Kontaktdon finns för applicering på rör, skena, lina, stativ o. dyl och är avsedda att anslutas på ledare eller mot jord. Kontaktdonens ledande delar är utförda i högkvalitativa material såsom aluminiumbrons, aluminium, koppar eller mässing. Kontaktdonen är i förekommande fall härdade och ytbehandlade. För övriga detaljer används huvudsakligen rostfritt stål. I programmet ingår även potentialutjämningsskenor. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.

EN 61230, SS 428 91 01
There is a wide range of contact fittings for application to tubes, bars, lines, frames etc and they are made for connection to conductors or to earth. The conducting parts of the contact fittings are made of high-quality material like aluminium bronze, aluminium, copper and brass. The contact fittings are hardened and/or surface treated where appropriate. Stainless steel is mainly used for the other parts. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
 

SS-EN 61230, SS 428 91 01
Kontaktdon finns för applicering på rör, skena, lina, stativ o. dyl och är avsedda att anslutas på ledare eller mot jord. Kontaktdonens ledande delar är utförda i högkvalitativa material såsom aluminiumbrons, aluminium, koppar eller mässing. Kontaktdonen är i förekommande fall härdade och ytbehandlade. För övriga detaljer används huvudsakligen rostfritt stål. I programmet ingår även potentialutjämningsskenor. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.

EN 61230, SS 428 91 01
There is a wide range of contact fittings for application to tubes, bars, lines, frames etc and they are made for connection to conductors or to earth. The conducting parts of the contact fittings are made of high-quality material like aluminium bronze, aluminium, copper and brass. The contact fittings are hardened and/or surface treated where appropriate. Stainless steel is mainly used for the other parts. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
 
ProdukterProdukter inom 5. Kontaktdon / Contact Fittings
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.