image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3. Järnväg / Railway

Komplett system för jordning av kontaktledning, strömskena, återledare samt räl. För applicering på både kontaktdon, direkt på anläggning och för jordanslutning på målade och korroderade metallytor. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.Nedanstående jordningar är förslag, fler kombinationer förekommer. 

Complete system for earthing of contact lines, third rails, return conductors as well as rails. The system can be applied to contact fittings as well as directly to plant and for earthing connection to painted metallic surfaces. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
The following earthing devices are suggestions, more combinations exist.
 
Förslag på jordningsset
Example of earthing set
Ladda / Download PDF

 

Komplett system för jordning av kontaktledning, strömskena, återledare samt räl. För applicering på både kontaktdon, direkt på anläggning och för jordanslutning på målade och korroderade metallytor. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.Nedanstående jordningar är förslag, fler kombinationer förekommer. 

Complete system for earthing of contact lines, third rails, return conductors as well as rails. The system can be applied to contact fittings as well as directly to plant and for earthing connection to painted metallic surfaces. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
The following earthing devices are suggestions, more combinations exist.
 
Förslag på jordningsset
Example of earthing set
Ladda / Download PDF

 

ProdukterProdukter inom 3. Järnväg / Railway
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.