image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JFS21-JLA33

1-fas/1-phase JFS21-JLA33
JFS21-JLA33 (JSHV-K)
 
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Ledarklämma JFS 21 ansluts på krok JKS och JKR. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV och gripsökare JGS.
Klämmans ledande delar är av varmpressad elektrolytkoppar. Ståldetaljer är av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilket ger ett konstant kontakttryck. Donlinan av ESTPR-isolerad kopparledare är försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är kontaktpressad till jordningsdonet. Kabelskor JLA 33 är av varmpressad elektrolytkoppar. JLA ansluts på fasta kontaktdon mot jord, JVF och JBF.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
Line clamp JFS 21 is for connection to hooks JKS and JKR. Insulating poles MGV, MDV/MSV and operating socket JGS are used to operate the line clamp. The line clamp conducting parts are made of hot pressed electrolytic copper. Steel components are made of stainless steel. The line clamp has stainless steel spring washers to ensure constant contact pressure. The earthing cable of ESTPR-insulated copper strands has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected by compression to the earthing device. Cable shoe JLA 33 is made of hot pressed electrolytic copper. JLA is for connection to stationary earthing fittings JVF and JBF.
 
Jordningsdon exkl. donlina/ Earthing device excl. earthing cable 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E1658802 JFS21-JLA33
JFS 21
JLA 33
25-95
 21,01,2*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9