image

Produkter

SÖK PRODUKT:

3-/2-fas/3-/2-phase JSKL3-QLBV / JSKL3-TGBV / JSKL2-QLBV / JSKL2-TGBV

3-/2-fas/3-/2-phase JSKL3-QLBV / JSKL3-TGBV / JSKL2-QLBV / JSKL2-TGBV
3-fas/2-fas jordningsverktyg / 3-Phase/2-Phase Earthing Device
 
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235
Jordningsverktyg JSKL3-QLBV/25 alt. JSKL3-TGBV/25 är avsedd att användas vid jordning av järnvägens hjälpkraftledning. Jordningsverktyg JSKL3-QLBV/25 är försedd med snabblåsningsklämma JSKL-QL. Denna klämma åtdrages mot ledare med endast ett varv. Jordningsverktyg JSKL3-TGBV/25 är försedd med klämma JSKL-TG. Denna klämma åtdrages mot ledare med endast fåtal varv. Båda klämmorna kan placeras snett mot lina vilket avsevärt underlättar applicering.
Ledarklämmornas klämvidd: 1-25 mm (Cu 10 mm2 - FeAl 329 mm2).
Jordningsverktygen är försedda med jordklämma JK 238. Jordklämma JK 238 används bl a på stålkonstruktioner med godstjocklek max. 30 mm och är godkänd för användning på målade ytor. Kan även anslutas mot järnvägens rälfot.
Ledarklämmornas ledande delar är av härdad AlSi-legering. Ståldetaljer är ytbehandlade. Jordklämmans ledande delar är av ytbehandlat fjäderstål med härdade nabbar, övriga ståldetaljer av rostfritt stål. Bygeln i fjäderstål ger ett konstant kontakttryck. Skruven är isolerad mot strömgenomgång. Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och är försedd med täta kabelanslutningar vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och bultförband.
Som standard märks jordningsverktygen med 24 kV.
Finns även i 2-fas utförande, JSKL2-QLBV/25 alternativt JSKL2-TGBV/25.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230, EN 61235
Line earthing device JSKL3-QL is for use on the Railways auxiliary power lines.
Earthing device JSKL3-QLBV is equipped with a quick-lock clamp JSKL-QL. This clamp is tightened against the conductor with just one turn. Earthing device JSKL3-TGBV is equipped with buttress threaded clamp JSKL-TG. This clamp is tightened against the conductor with a few turns. JSKL-QL and JSKL-TG can be placed diagonally to the line, which significantly simplifies application.
Line clamp's clamping range: 1-25 mm (Cu 10 mm2 - FeAl 329 mm2). The devices are equipped with an earth clamp JK 238. Earth clamp JK 238 is for connection to steel structures such as frameworks and bars with a thickness up to 30 mm. The clamp is approved for use on painted surfaces and can also be connected to the base of the rail, which allows rail vehicles to pass.
The line clamps conducting parts are made of hardened AlSi-alloy. Steel components are surface treated. The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. Conducting parts of the earth clamp are made of surface treated spring steel with hardened spikes. Other steel components are made of stainless steel. The loop is made of spring steel to give a constant contact pressure. The screw is insulated. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamps with cable lugs. As standard the earthing devices are marked for 24 kV.
Also availably in a 2-phase design, JSKL2QLBV/25 alt. JSKL2-TGBV/25.
 
Jordningsverktyg inkl. donlina / Earthing device incl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Jordklämma
Earth clamp
Donlinarea
Earthing
cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight
kg/unit

JSKL3-QLBV/25
JSKL-QL
JK 238
25
5,7 6,7

JSKL3-TGBV/25
JSKL-TG
JK 238
25
5,7
6,7

JSKL2-QLBV/25
JSKL-QL
JK 238
25
5,7
5,6

JSKL2-TGBV/25
JSKL-TG
JK 238
25
5,7
5,6
V.g. ange om verktygen skall märkas för högre spänningsområde än 24 kV. Andra lin- och stånglängder tillverkas på begäran.
Please indicate if the device is to be marked for a higher voltage range than 24 kV. Other cable- and pole lengths are available on request. 
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9