image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JSBL / JSTL

1-fas/1-phase JSBL / JSTL
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att anbringas på järnvägens kontakttråd samt räl.
Ledarklämma JK 21 ansluts på järnvägens kontakttråd och jordklämmorna JK 152/1 samt JK 152/2 på rälhuvudet. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV, MTV och gripsökare JGS.
Ledarklämmans ledande delar är av förnicklad aluminiumbrons och ståldetaljer av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten med kabelsko och skruvförband till ledarklämman men kontaktpressas till jordklämmorna. Jordklämmornas ledande delar är av veraliserat stål med härdade nabbar. Bygel är av ytbehandlat fjäderstål, övriga ståldetaljer av rostfritt stål. Bygeln ger ett konstant kontakttryck. Skruven är isolerad mot strömgenomgång.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is for use on the railway's catenary line and rail. Line clamp JK 21 is for connection to the railway's catenary line and the earth clamps JK 152/1 and JK 152/2 to the railhead. Insulating poles MGV, MDV/MSV, MTV and operating socket JGS are used to operate the line clamp. The line clamp conducting parts are made of nickel-plated aluminium  bronze and steel components are made of stainless steel. The line clamp has stainless steel spring washers to insure constant contact pressure. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
The earthing cable is connected with a cable lug to the line clamp, and by compression to the earth clamps. The conducting parts of earth clamps are made of veral-alloyed steel with hardened spikes. The loop is made of surface treated spring steel. Other steel components are made of stainless steel. The loop provides a constant contact pressure. The screw is insulated.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
 
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JSBL
JK 21
JK 152/1, JK152/2
25-70
16,0 5,8*
 JSTL
JK 22
JK 152/1, JK152/225-70    16,0
5,8*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9