image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK238-JK238

1-fas/1-phase JK238-JK238
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att användas som ”maskinjordning” d.v.s. skyddsjordning av normalt icke spänningsförande utrustning.
Jordklämma JK 238 ansluts på bl a stålkonstruktioner såsom stativ, balkar och skenor med godstjocklek max. 30 mm. Klämman är godkänd för användning på målade ytor och kan även anslutas på rälfot, vilket möjliggör passering av rälsburna fordon. Klämmans ledande delar är av ytbehandlat fjäderstål med härdade nabbar. Övriga ståldetaljer av rostfritt stål. Bygeln i fjäderstål ger ett konstant kontakttryck. Skruven är isolerad mot strömgenomgång. Jordklämma JK 360 är av härdad aluminium och försedd med kontaktplatta i förnicklad koppar. Övriga detaljer av rostfritt stål. Klämman har ett inbyggt skrapverktyg för rengöring av rälfot. Klämma JK 360 ansluts på rälfoten vilket möjliggör passering av rälsburna fordon. Klämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och skruvförband.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is for use as “machine earthing”; protection earthing of normally not live line equipment. Clamp JK 238 is for connection to steel structures such as framesworks and bars with a thickness up to 30 mm. The clamp is approved for use on painted surfaces and can also be connected to the base of the rail, which allows rail vehicles to pass. Conducting parts of the clamp are made of surface treated spring steel with hardened spikes. Other steel components are made of stainless steel. The loop is made of spring steel to give a constant contact pressure. The screw is insulated. Clamp JK 360 is made of hardened aluminium and equipped with a contact plate made of nickel-plated copper. Other parts are of stainless steel. The clamp has an integrated tool for cleaning the base of the rail. Earth clamp JK 360 is connected to the base of the rail, which allows rail vehicles to pass. The clamp has stainless steel spring washers, which give a constant contact pressure.
The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug and screwed joint.

Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E1658845
JK238-JK238JK 238
JK 238
25 - 50
11,5
1,8*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9