image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK31S-JK31

1-fas/1-phase JK31S-JK31
JK31S-JK31 (JSGC) - Produkten utgår / Discontinued product
 
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable 
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett för jordning av regel, järnbalk o. dyl med godstjocklek max. 20 mm, innan ytterligare jordningsverktyg ansluts. Jordningsdonet är godkänt för användning på målade ytor. Donet består av en jordklämma JK 31 S försett med en förlängd spindel för manövrering med gripsökare och manöverstång samt jordklämma JK 31 för anslutning till jordtag. Jordklämmans ledande delar är av ytbehandlat stål och försedd med härdade nabbar. Hus är av härdad AlSi-legering och försedd med Heli-Coilinsats av rostfritt stål. Skruv med tillhörande detaljer är av rostfritt stål och försedda med tallriksbrickor för erhållande av konstant kontakttryck. Skruven är isolerad mot strömgenomgång. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan kontaktpressas till klämmorna.
 
Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is used for earthing framework etc. with a thickness up to 20 mm, before other earthing devices are connected. The device is approved for use on painted surfaces. The device consists of an earth clamp JK 31 S equipped with an extended spindle for operation with an operating pole with operating socket, and earth clamp JK 31 for connection to earth point. Conducting parts of the clamps are made of surface treated steel with hardened spikes. The clamps are made of hardened AlSi-alloy. The clamp threads are equipped with a Heli-Coil insert in stainless steel. The screw and associated parts are stainless steel and has spring washers to insure constant contact pressure. The screw is insulated. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected by compression to the clamps.

Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type          
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JK31S-JK31
JK 31 S  
JK 31
25 - 50
11,5
2,1*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9