image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK74-JK78T

1-fas/1-phase JK74-JK78T
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att anbringas på järnvägens kontakttråd samt räl. Ledarklämma JK 74 är avsedd att anslutas på järnvägens
kontakttråd. För manövrering av ledarklämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV, MTV och gripsökare JGS. Klämmans ledande delar är av förnicklad aluminiumbronsoch ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna via pressad ändhylsa och stoppskruv. Jordklämma JK 78 T ledande delar är av aluminiumbrons, nabbplatta av ytbehandlat stål. Övriga ståldetaljer är av rostfritt stål. Jordklämma JK 78 T ansluts på rälfoten vilket möjliggör passering av rälsburna fordon.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is for use on the railway's catenary line and rail. Line clamp JK 74 is for connection to the railway's catenary line. Insulating poles MGV, MDV/MSV, MTV and operating socket JGS are used to operate the line clamp. The line clamp conducting parts are made of nickel-plated aluminium bronze and steel components are made of stainless steel. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp via a crimped end terminal and setscrew. The conducting parts of earth clamp JK 78 T are made of aluminium bronze, contact plate of surface treated steel with hardened spikes. Other steel components are made of stainless steel. Earth clamp JK 78 T is connected to the base of
the rail, which allows rail vehicles to pass.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
 
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JK74-JK78T
JK 74
JK 78T
25-35
8,0
1,8*
 UKD 15
Upphängningskrok/
Cable holder
    
 VFFI-AJ
Varningsflagga/
Warning Flag
    
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.

  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9