image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK115-JK72

1-fas/1-phase JK115-JK72
1-fas jordningsverktyg / 1-Phase Earthing Device
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att anbringas på tunnelbanans strömskena samt räl. Ledarklämma JK 115 ansluts på tunnelbanans strömskenefot. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV och gripsökare JGS eller manöverstång MGV/JGS 110.
Klämmans ledande delar är av aluminium med nabbplatta i ytbehandlat stål. Övriga ståldetaljer är av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med kabelsko och skruvförband. Jordklämma JK 72 är av förnicklad Al-brons och försedd med nabbplatta i ytbehandlat stål, övriga detaljer av rostfritt stål. Klämmorna är försedda
med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Jordklämma JK 72 ansluts på rälhuvudet.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is for use on the underground's conductor rail and rail. Line clamp JK 115 is for connection to the base of the underground's 3rd rail. Insulating poles MGV and operating socket JGS or insulation pole MGV/JGS 110 are used to operate the line clamp.
The line clamp conducting parts are made of aluminium and and the contact plate of surface treated steel with hardened spikes. Other steel components are made of stainless steel. The line clamp has stainless steel spring washers to ensure constant contact pressure. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The earthing cable is connected to the clamp with a cable lug and screwed joint. Earth clamp JK 72 is made of nickel-plated Al-bronze and has a contact plate of surface treated steel. Other parts are of stainless steel. The clamps are equipped with stainless steel spring washers, which give a constant contact pressure. Earth clamp JK 72 is connected to the railhead.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
 
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/0,1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JK115-JK72
JK 115
JK 72
185
60 kA/0,1 s
5,3*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.

  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9