image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK361-JK362 / BV5217

1-fas/1-phase JK361-JK362 / BV5217
1-fas/1-phase JK361-JK362 / BV5217 1-fas/1-phase JK361-JK362 / BV5217
1-fas överkopplingsdon / 1-Phase Transition (By-Pass) Device
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att anbringas på tunnelbanans räl vid rälskarvning för att jordförbindelsen skall vara obruten.
Jordklämmorna är av härdad aluminium och försedda med kontaktplatta i förnicklad koppar. Övriga detaljer av rost-
fritt stål. Klämma JK 361 har ett inbyggt skrapverktyg för rengöring av rälfot. Klämmorna är försedda med 1/2” anslutningstapp för åtdragning med ex vis spärrskaft BV 5217. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämmorna med
kabelsko och bultförband. Klämmorna är försedda med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck.
Jordklämmorna ansluts på rälfoten vilket möjliggör passering av rälsburna fordon.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is for use on underground rails at rail joints to ensure the earthing connection remains unbroken.
Earth clamps are made of hardened aluminium and equipped with contact plates of nickel-plated copper. Other parts
are of stainless steel. The clamp JK 361 has an integrated tool for cleaning the base of the rail. The clamps are equipped
with 1/2" connection pins for tightening with e.g. ratchet wrench BV 5217. The earthing cable, made of highly flexible
ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable. The
earthing cable is connected to the clamp with a cable lug. The clamps are equipped with stainless steel spring washers,
which give a constant contact pressure. The earth clamps are connected to the base of the rail, which allows rail vehicles to pass.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
 
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/0,1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit

JK361-JK362
JK 361
JK 362
2x120
60 kA/0,1 s
4,0*

BV 5217
Spärrskaft/Ratchet
Wrench
   0,4
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.

  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9