image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK22-8WL

1-fas/1-phase JK22-8WL
1-fas jordningsdon / 1-Phase Earthing Device
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Jordningsdon typ JK22-8WL71626 (fd. JSTW) består av ledarklämma JK 22, donlina ESTPR, magnetklämma typ 8WL. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare med tråddiameter 0,2 mm samt försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan.
Ledarklämma JK 22 ansluts på järnvägens kontakttråd 80 - 120 mm2 (enl. SS 240121 och DIN 43 141) och cirkulära ledare, ej flexibla, ledare med diameter 14-19 mm.
Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons och ståldetaljer av rostfritt stål.
För manövrering av klämman används isolerstänger typ MTV med gripsökare JGS.
Magnetklämman 8WL är avsett för anslutning mot räl. Höjet är av GRP och polyamid.
OBS. Magnetklämman får inte användas igen efter att jordningsdonet utsatts för en kortslutningsström.
 
Maximal kortslutningsström Ik=25 kA/0,06 s.
 
 
Earthing Device type JK22-8WL (previous JSTW) consist of Line clamp JK 22, 7 m, Cu-line ESTPR, Magnetic earth clamp 8WL. The highly flexible earthing cable is made of ESTPR insulated copper, with copper strands of 0,2 mm diameter.
The line clamp JK 22 is for railroad contact lines (according to SS 240121 and DIN 43141) and circular conductors with diameter 14- 19 mm. The line clamp conducting parts are made of nickel plated bronze and the other parts of stainless steel.
Insulating pole type MTV and operating socket JGS are used to operate the line clamp.
The magnetic earth clamp type 8WL7162-6 is for rail.The cover is made of GRP and polyamide.
Note: earthing magnet can not be used again in case of short-circuit.
 
Max short-circuit current Ik=25 kA/0,06 s.
 
Jordningsdon exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
 
Kabelsko/
Jordklämma
Cable shoe/
Earth Clamp
Donlinarea
Earthing cable
area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JK22-8WL
JK22
8WL
25-70
25,0 kA/0,06s
7,9*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
  Ladda / Download PDF
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9