image

Produkter

SÖK PRODUKT:

1-fas/1-phase JK27M1-TPT12

1-fas/1-phase JK27M1-TPT12
1-fas jordningsverktyg / 1-Phase Earthing Device 
exkl. donlina /excl. earthing cable
 
Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235
Jordningsverktyget är försedd med ledarklämma JK 27 avsedd för kulbult Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bult, skena 1-25 mm, lina/rör Ø 6-25 mm samt med kabelsko med hål Ø 12 mm, för stationär anslutning med bult mot jord.
Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons. Ståldetaljer av rostfritt stål. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko och skruvförband M8 (25-50mm2) / M12 (70-95 mm2). 
Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan.
Som standard märks jordningsverktygen med 24 kV.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230
The device is equipped with line clamp JK 27 and is for connection to ball-bolts Ø 20, Ø 25, Ø 30, T-bolt, busbars 1-25 mm, line/tube Ø 6-25 mm and with a cable lug with hole Ø 12 mm, for stationary connection to earth.
The clamp conducting parts are made of aluminium bronze. steel components are made of stainless steel. The earthing cable is connected to the clamp using a cable lug and screw joint M8 (25-50 mm2) / M12 (70-95mm2).
The insulating pole is made of fiberglass reinforced vinyl ester and is sealed. The earthing cable, made of highly flexible ESTPR-insulated copper strands, has sealed cable connections, which prevent humidity from penetrating the cable.
As standard the earthing device is marked for 24 kV.
 
Jordningsverktyg exkl. donlina / Earthing device excl. earthing cable  
E-nr
E-No.
Typ
Type
Ledarklämma
Line Clamp
Kabelsko
Cable lug
Donlinarea
Earthing cable area
mm2
Märkström
Rated Current
max. kA/1s
Stånglängd mm
Pole length mm
a. Greppdel/ Hand grip section
b. Isolerdel/ Insulation Section
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 JK27M1-TPT12
JK 27

TPT12

25-95
 21,0
a. 500
b. 700
1,3*
*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea. / Incl. cable connection for max earthing cable area.
V.g. ange om verktygen skall märkas för högre spänningsområde än 24 kV. Andra stånglängder tillverkas på begäran.
Please indicate if the device is to be marked for a higher voltage range than 24 kV. Other pole lengths are available on request.
Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning. / Pls. specify earthing cable area and earthing cable length when ordering.
 
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9