image

Produkter

SÖK PRODUKT:

4. Ledar-/jordklämmor / Line-/Earth Clamps

SS-EN 61230, SS 428 91 01
Klämmornas ledande delar är utförda i högkvalitativa material såsom aluminiumbrons, aluminium, koppar eller mässing. Klämmorna är i förekommande fall härdade och/eller ytbehandlade. För övriga detaljer används huvudsakligen rostfritt stål. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.
 
EN 61230, SS 428 91 01
The conducting parts of the clamps are designed using high quality materials such as aluminiumbronze, aluminium, copper or brass. The clamps are hardened and/or surface treated where appropriate. Stainless steel is mainly used for the other parts. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
 
SS-EN 61230, SS 428 91 01
Klämmornas ledande delar är utförda i högkvalitativa material såsom aluminiumbrons, aluminium, koppar eller mässing. Klämmorna är i förekommande fall härdade och/eller ytbehandlade. För övriga detaljer används huvudsakligen rostfritt stål. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.
 
EN 61230, SS 428 91 01
The conducting parts of the clamps are designed using high quality materials such as aluminiumbronze, aluminium, copper or brass. The clamps are hardened and/or surface treated where appropriate. Stainless steel is mainly used for the other parts. Peak current factor is 2,5 x Ir (rated current), unless otherwise stated.
 
ProdukterProdukter inom 4. Ledar-/jordklämmor / Line-/Earth Clamps
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.