image

Produkter

SÖK PRODUKT:

SXE400

SXE400
SXE400SXE400
Förlängningselektrod SXE 400 är avsedd att monteras på spännings- och faslikhetsprovare TAG vid användning i kapslade ställverk och i andra trånga ställverksfack.Elektroden är utformade med ett isolerande hölje och en frilagd spets Ø 18 mm, l=30 mm. Elektroden är avsedd för märkspänning max 24 kV,

Extension electrode SXE 400 is intended for use with Voltage Detectors and Phase Comparators type TAG when testing in enclosed switchgear and in other narrow switchgear racks. The electrode is designed with an insulated outer casing and an exposed tip Ø 18 mm, l=30 mm. The electrode is intended for a rated voltage of max 24 kV.

 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Längd mm
Length mm
Ø mm
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E4209102
SXE 400
380
18
0,3
  
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9