image

Produkter

SÖK PRODUKT:

HYE30

HYE30
Krokelektrod med Y-bygel  
Elektroden är avsedd att monteras på spännings- och faslikhetsprovare typ TAG. Krokelektrod med Y-bygel är av rostfritt stål.

Hooked electrode with Y-loop
The electrode is intended for use on voltages indicators and phase comparators type TAG.The hooked electrode with Y-loop is made of stainless steel.
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Längd mm
Length mm
Öppning mm
Opening mm
Vikt kg/st
Weight kg/unit
Anmärkning
Remarks
E4209101
HYE 30
100
30 (krok/Hook)
0,085
Krok med Y-bygel /
Hook with Y-loop
  
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9