image

Produkter

SÖK PRODUKT:

HVDC-H / HVDC-L

HVDC-H / HVDC-L
HVDC-H / HVDC-LHVDC-H / HVDC-LHVDC-H / HVDC-L
1-polig spänningsprovare för högspänd likström är avsedd att användas för spänningskontroll av HVDC-anläggningar.
Spänningsprovaren indikerar spänning med ljud- och ljussignal. Spänningsprovaren har inbyggd provkrets som aktiveras med testknappen. Grönt ljus visar att provaren är redo för spänningskontroll (om funktionskontrollen oavsiktligt utelämnas, är provaren ändå redo för spänningskontroll). Akustisk signal och rött blinkande ljus anger spänning.  Fast grönt ljus anger att driftspänningen är frånslagen. Spänningsprovaren är tillverkad av slagfast polykarbonat. Aktiva och passiva elektroden av aluminium.
Provaren är avsedd för inom- och utomhusbruk, temperaturområde - 25 Cº - + 55 Cº.
Provaren drivs med 4 st 1,5 V alkaliska batterier. Levereras med bruksanvisning, adapter för manöverstänger samt förvaringslåda. Spänningsområde anges vid beställning.
*) Ange spänningsprovare med sunrise-adapter med HVDC-H-SR

Single-pole Voltage Detector for Direct Current is designed to check absence or presence of nominal voltage on high voltage Direct Current, DC, installations, both in switchgear and on lines. Acoustic signal and red flashing light indicate voltage.
Built in test function with test button provides checking of all electronic and battery level. Green light indicate that the unit is ready (the unit is ready for measurement with or without self-test - permanent stand-by mode). Acoustic signal and red flashing light indicate voltage ”live line”.  Solid green light indicates absence of voltage. The voltage detector is made of impact resistant polycarbonate. Active and passive electrodes of aluminium.
The detector is for indoor and outdoor use, operating temperature -25 ºC - +55 ºC. The detector is powered with four, 1.5 V alkaline batteries. The unit is delivered with instruction manual, adapter* for operating poles and storage box. Please state the voltage range when ordering.
*)Specify Voltage Detector with Sunrise-adapter as HVDC-H-SR. 
 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Märkspänning
Rated voltage
kV, DC
Vikt kg/st
Weight kg/unit
 HVDC-H/150-240
150 - 240
0,9
 HVDC-H/250-440
250 - 440
0,9
 HVDC-H/450-800450 - 800
0,9
 HVDC-L/50-15050 - 150
0,9
  
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9