image

Produkter

SÖK PRODUKT:

TAG200BC12-36

TAG200BC12-36
TAG200BC12-36TAG200BC12-36TAG200BC12-36
Spänningsområde 12-36 kV AC, 50 Hz.
NFC 18-510, EN 50110-1.
 
1-polig spänningsprovare TAG 200BC är avsedd att användas för att kontrollera frånvaro av spänning på det kapacitiva uttaget på ett beröringssäkert kabelavslut med märkspänning 12-36 kV. Spänningsprovaren indikerar spänning med ljud- och ljussignal.
Spänningsprovare har inbyggd funktionskontroll som aktiveras med testknappen. Grönt ljus visar att provaren är redo för spänningskontroll (om funktionskontrollen oavsiktligt utelämnas, är provaren ändå redo för spänningstest).
Akustisk signal och rött blinkande ljus anger spänning. Fast grönt ljus anger att driftspänningen är frånslagen.
Spänningsprovarhuset är tillverkat av slagfast polykarbonat. Provaren är avsedd både för inom- och utomhusbruk, temperaturområde –20°C - + 50°C.
Provaren drivs med 1 st 9 V alkaliskt batteri samt är försedd med adapter för alternativa manöverstänger, se bild. Levereras med bruksanvisning, adapter för alternativa manöverstänger.

Voltage range 3 – 84 kV AC, 50 Hz, 60 Hz, 16 2/3 Hz, SS-EN 61243-1:2003, CE.
Single-Pole Voltage Detector TAG 200BC is designed to test for the absence of voltage on the capacitor terminals of the MV plug-in terminals on electrical installatiions with rated voltage  from 12 to 36 kV.
The voltage detector indicates the voltage with acoustic and visual signals. Built in test function with test button provides checking of all electronic and battery  level. Green light indicate that the unit is ready (the unit is ready for measurement with or without self-test - permanent stand-by mode). Acoustic signal and red flashing light indicate voltage ”live line”. Solid green light indicates absence of voltage.
The voltage detector is made of impact resistant polycarbonate and is designed for indoor and outdoor use, operating temperature –20°C - + 50°C.
The detector is fitted with a 9 V alkaline battery.  It comes equipped with an adapter for mounting on different operating poles, see figure. The unit is delivered with instruction manual, adapter for optional operating poles.

 
E-nr
E-No.
Typ
Type
Märkspänning
Rated voltage
kV (50 Hz)
Tändspänning
Threshold value
Ut kV
Vikt kg/st
Weight kg/unit
E4209873
TAG 200 BC 12-36
12 - 36
0,23 - 0,27
0,3

Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9