image

Produkter

SÖK PRODUKT:

MDE400

MDE400
MDE400MDE400
E4209037 - MDE 400
 
Förlängningselektrod MDE 400 är avsedd att monteras på spännings- och faslikhetsprovare typ TAG vid användning i Magnefix ställverk.
Elektroden är utformade med ett isolerande hölje. Elektroden är avsedd för märkspänning max 24 kV, 
 
Extension electrode MDE 400 is intended for use with Voltage Detectors and Phase Comparators type TAG when testing in Magnefix switchgear. The electrode is designed with an insulated outer casing. The electrode is intended for a rated voltage of max 24 kV.
 
Typ
Type
Längd mm
Length mm
Ø mm
Vikt kg/st
Weight kg/unit
MDE 400
450
29
0,4
  
Video
 
JSKL-QL
Snabblåsningsklämma för friledning.
Quick locking clamp for overhead transmission lines.
JMD 2
Momentdon som tillser att erforderligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare.
Torque Tool, to ensure the requisite torque is reach when tightening the line clamp against the conductor.
wmv (325 kb)
 
JGS 17
Gripsökare som underlättar demontering av klämmor då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel.
Operating Socket - ideal for disconnect clamps at hights as it adapts itself to the angle of the clamp spindel.
 
Donlina för jordningsdon/-verktyg
Earthing Cables for Earthing- and Short-circuiting devices
Typ
Type
Donlinarea
Earthing Cable area
mm2
Märkström
Rated
current
kA/1s
Vikt
Weight
kg/m
ESTPR25 
25
5,7
0,3
ESTPR35
35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70
70
16,0
0,7
ESTPR95
95
21,0
1,0
ESTPR120
120
27,0
1,2
ESTPR150
150
34,0
1,5
ESTPR185
185
42,5
1,9