image

Kurser

KURSER / KURSANMÄLAN

KURSANMÄLAN LÄNGRE NER PÅ SIDAN

 
Vi har just nu ett tekniskt problem med vårt beställningsformulär nedan. 
Om ni inte fått någon orderbekräftelse inom 5 dagar från anmälan ber vi er att kontakta lotta.nerelius@stalskog.se
 
Tack på förhand och beklagar omständigheterna. 


Syfte

Elsäkerhetsutrustning såsom jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare måste hållas i bra skick för att produkternas skyddsverkan inte skall försämras.

Kurserna ger deltagarna en ökad förståelse av vikten att använda godkända och kontrollerade verktyg.
Kurserna innehåller både en teoretisk del, med genomgång av lagar, förordningar och normer samt en praktisk del där okulärbesiktning, återkommande kontroll och åtgärdsprogram gås igenom. Detta ger en kunskap om varför okulärbesiktning före användning skall göras och vad som skall kontrolleras.
Kurserna ger även tillfälle att träffa kollegor och få möjlighet att diskutera gemensamma frågor, problem och lösningar.

Fortsättningskursen ger deltagarna mer praktisk övning på besiktning/bedömning av jordningsutrustning och spänningsprovare.

Kursplats är företrädesvis i Ragnar Stålskog AB:s lokaler där möjlighet finns att studera produktionsprocessen vilket ger en bra förståelse för verktygens funktion och uppbyggnad.

Kursdeltagaren erhåller ett Intyg efter genomgången kurs.
 
Kursen kan även hållas hos kunden i de fall ett större antal deltagare önskar delta, se
"Kurs på plats" .
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grundkurs

 

”ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV JORDNINGSUTRUSTNING” 1-dag.


Kursdeltagare

Kursen vänder sig till all personal som någon gång använder denna typ av verktyg i sitt arbete samt till projektledare, arbetsledare och inköpare. Kursen vänder sig även till kontrollanter/besiktningsmän med ansvar för återkommande periodisk kontroll.

Vi går igenom hur återkommande kontroller av jordningsutrustning såsom jordningsdon, manöver- och isolerstänger samt spänningsprovare bör utföras och vilka åtgärder som bör vidtagas.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer, videofilmer, praktiska övningar och diskussioner.
  - Gällande lagar och förordningar, tekniska krav, normer
  - Verktygens uppbyggnad
  - Behovet av återkommande kontroll
  - Bedömning, åtgärder, provning
  - Demonstrationer och praktiska övningar
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortsättningskurs

 

”ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV JORDNINGSUTRUSTNING” 1-dag.

 

Kursdeltagare

Kontrollanter/besiktningsmän med ansvar för återkommande kontroll av jordningsutrustning och som har gått ovanstående grundkurs 1-dag.

Kursinnehåll

Repetition av grundkurs samt de förändringar i lagar, förordningar och normer som skett inom området samt många praktiska övningar och övningsuppgifter.
  - Gällande lagar och förordningar, tekniska krav, normer
  - Kontroll och besiktning - teori
  - Kontroll och besiktning - praktiska övningar
  - Övningsuppgifter
  - Genomgång, kontroll och besiktning
  - Diskussioner
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kursanmälan

Rutor märkta med * är obligatoriska.
 
Grundkurs
 
Fortsättningskurs
 
*Kursdatum:
*Företag:
 Org. nummer:
*Fakturaadress:
*Kontaktperson:
*E-post:
Tel. direkt:
*Deltagare 1:
E-post:
Deltagare 2:
E-post:
Deltagare 3:
E-post:
Deltagare 4:
E-Post:
 
 
 

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter genomförd kurs.
 

Avbokning

Vid återbud 3 -1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela avgiften.
Kursanmälan kan överlåtas till person inom Ert företag.

Vid frågor angående kurserna
vänligen hör av er till mig!

Kontaktperson: Charlotta Nerelius
Tel: 08-506 531 92

Grundkurs

Med anledningen av utvecklingen kring COVID-19 (coronaviruset) har vi beslutat att ställa in nedanstående kurs

Vi återkommer med ett nytt kursdatum så fort läget har stabiliserats. 

Datum: Tisdagen den 21 april 2020. Inställt!
Sista anmälningsdag: 15 april 2020.
Tid: 09:00
Plats: Ragnar Stålskog AB, Instrumentvägen 6, 194 51 Upplands Väsby
Pris: 5400 kr
(rabatterat pris när Du bokar
del 1 + del 2, 9900 kr)
Alla priser exklusive moms.
 

Fortsättningskurs

Med anledningen av utvecklingen kring COVID-19 (coronaviruset) har vi beslutat att  ställa in nedanstående kurs

Vi återkommer med ett nytt kursdatum så fort läget har stabiliserats.

Datum: Onsdagen den 22 april 2020. Inställt!
Sista anmälningsdag: 16 april 2020.
Tid: 09:00
Plats: Ragnar Stålskog AB, Instrumentvägen 6, 194 51 Upplands Väsby
Pris: 5400 kr
(rabatterat pris när Du bokar
del 1 + del 2, 9900 kr)

Alla priser exklusive moms.
 
Program som pdf »
 

Tänk På

  • Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!
  • Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.
  • Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.