Ishacka IHP100

Ishacka IHP 100 används i kombination med manöverstänger typ MGV, MDV/MSV och MTV alternativt kvistningsstänger typ MKS för avlägsnande av istappar på byggnader och i tunnlar. Ishackan är av slagtålig plast vilket gör den speciellt lämpad att använda nära kablar o dyl då den ej skadar dessa.
Ishackan är av polykarbonat och försedd med 3/4” UNC-gängat fäste. VerktygsfästetMFH 19 avsedd för manöverstänger MGV, MDV/MSV och MTV beställes separat.

Ishacka IHP100

E-nr
Typ
Längd mm
Bredd mm
Vikt kg/st
IHP 100 140  100 0,3