PALVELUT

PALVELUT

Autamme asiakasta valitsemaan oikeantyyppisen työmaadoitusvälineen ja oikeantyyppiset maadoituspisteet asiakkaan kohteisiin. Tarjoamme työmaadoitusvälineiden inventointia ja tarkastuksia (kts. alla) varmistaen, että työmaadoitusvälineet ovat voimassa olevien standardien mukaiset ja ovat ehjät.

Valvontatarkastus

Ragnar Stålskog AB:n valmistamat maadoitusvälineet kuten maadoituslaitteet ja –työkalut tarkastetaan ja merkitään toimituksen yhteydessä. Tämä tarkastusmerkintä takaa ja varmistaa, että työkalu on tarkastettu ja täyttää voimassa olevat standardit.

Työkalujen korkean laadun ylläpitämiseksi ne tarkastetaan ja katsastetaan säännöllisin väliajoin (”Uusintatarkastus”). Tämä on laajempi tarkastus ja sen suorittaa valtuutettu tarkastaja. Suosittelemme, että välineet katsastetaan kerran vuodessa ja useamminkin, mikäli niissä havaitaan suurta kulumista.

RAGNAR STÅLSKOG AB suorittaa toimitettujen maadoitustyökalujen, eristyssauvojen ja jännitteekoettimien valvontatarkastuksia, huoltoa ja korjauksia.

Suomessa JT-Export Oy Ltd suorittaa RAGNAR STÅLSKOG AB:n maadoitustyökalujen, eristyssauvojen ja jännitteenkoettimien valvontatarkastuksia, huoltoa ja korjauksia.

Maadoituslaitteet

 • Puhdistus ja voitelu
 • Maajohdinten tarkastus (eristys, johdinten katkokset, jne.)
 • Vastuksen mittaus
 • Tarkastus ja merkintä
 • Viallisten osien vaihto
 • Valvontatarkastusmerkintä (hyväksytty laite)
 • Suoritetun huollon dokumentointi.

Eristyssauvat/irrotettavat eristyssauvat

 • Puhdistus ja voitelu
 • Sähköinen eristyslujuus
 • Silmämääräinen tarkastus (naarmut, iskut, lika, jne.)
 • Helojen tarkastus
 • Merkinnän tarkastus
 • Viallisten osien vaihto
 • Valvontatarkastusmerkintä (hyväksytty laite)
 • Suoritetun huollon dokumentointi.

Jännitteenkoettimet

 • Puhdistus
 • Syttymisjännitetason tarkastus
 • Silmämääräinen tarkastus (naarmut, iskut, lika, jne.)
 • Pariston vaihto
 • Merkinnän tarkastus
 • Viallisten osien vaihto
 • Valvontatarkastusmerkintä (hyväksytty laite)
 • Suoritetun huollon dokumentointi.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat yllä mainittuja maadoitusvälineitä koskevia palveluja.

AJANKOHTAISTA

MUISTAA

Työskentely jännitteellissä laitteistoissa sisältää aina riskejä!

Myös matalat jännitteet voivat olla välittömästi hengenvaarallisia.

Käytä sen vuoksi aina luotettavia maadoituslaitteita, eristyssauvoja ja