TOIMINTA-AJATUS / TOIMINTAPERIAATE

TOIMINTA-AJATUS

Markkinakysynnän mukaisesti valmistaa ja toimittaa korkealaatuisia ja määräystenmukaisia sähköturvavälineitä ja tuottaa hyvää palvelua ja asiantuntemusta toimialalla.

TOIMINTAPERIAATE

Tuotteiden että toiminnan korkea laatu on ehdoton edellytys sille, että yritys säilyttää kilpailukykynsä markkinoilla. Tuotteiden ja toiminnan varmistamiseksi ja edelleen parantamiseksi Ragnar Stålskog AB on saanut standardin SS-EN ISO 9001 mukaisen laatusertifikaatin. Alla oleva laatu- ja ympäristöohjelma selvittää yrityksen asemaa ja toimintaa laatu- ja ympäristökysymyksissä

Eettiset periaatteemme

Pyrimme siihen, että sidosryhmämme jäsenet toimivat rehellisesti ja moraalisesti.

Yrityksenä ja tavarantoimittajana Ragnar Stålskog AB valvoo, että omat tavarantoimittajamme toimivat aina paikallisten lakien ja säädösten sekä YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti.

Ragnar Stålskog AB pyrkii liiketoiminnassaan moitteettomaan eettiseen toimintaan – lahjukset eivät koskaan saa olla osa yrityksen toimintaa.

Haluamme varmistaa ettei konfliktialueiden mineraaleja käytetä tuotannossamme.

Laatupolitiikka

Varmistamme, että:

 • sähköturvallisuustuotteemme, kuten maadoitusvälineet, irrotettavat eristyssauvat, raivausvälineet sekä jännitteen- ja vaihekoettimet, täyttävät korkeimmat laatu-, luotettavuus- ja käytettävyysvaatimukset.
 • vtuotteemme ja palvelumme toimitetaan luvatussa aikataulussa ja sovittujen hintojen ja ehtojen mukaisesti.
 • kehitämme jatkuvasti yrityksemme toimintaa, jotta palvelumme, hallintomme, toimintamme, asiakassuhteemme sekä kaikki toimintomme ovat laadukkaita ja edistävät tulevaa liiketoimintaamme.
 • ylitämme asiakkaidemme nykyiset ja tulevat tuotteisiin ja toimintaamme liittyvät odotukset kannustamalla kaikkia jatkuvaan kehitykseen. Pyrimme aina toimimaan virheettömästi, ja jokainen työntekijä on vastuussa työnsä laadusta.

Ympäristöpolitiikka

Pyrimme siihen, että toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat mahdollisimman vähän ympäristöön:

 • minimoimme työntekijöihin, muihin alueella oleskeleviin henkilöihin ja tuotteidemme käyttäjiin kohdistuvat vaarat ja sairaudet mm. koulutusten avulla.
 • työskentelemme yhdessä sekä asiakkaiden että tavarantoimittajien kanssa löytääksemme mahdollisimman ympäristöystävälliset ratkaisut.
 • pyrimme säästämään energiaa, vettä ja muita luonnonresursseja, ehkäisemään saasteita, kierrättämään ja uusiokäyttämään materiaaleja sekä lajittelemaan jätteet.
 • tiedotamme ja kannustamme henkilökuntaamme osallistumaan ympäristönsuojeluun ja
 • toimimaan vastuullisesti.
  toimimme voimassa olevien lakien mukaisesti ja teemme yhteistyötä viranomais- ja organisaatiotahojen kanssa, jotta ympäristötyömme on yhteiskunnan ympäristötavoitteiden mukaista.
 • käytämme ympäristömerkittyjä tuotteita ja MLS-merkinnän omaavia tavarantoimittajia.
 • vähennämme tuotantomme ympäristövaikutusta – vähennämme ympäristölle (ja terveydelle) haitallisten kemikaalien käyttöä
 • vähemmän päästöjä tuotannosta (kemikaalit ja tuotantomateriaalit)
  tavoitteena jatkuva kehitys kaikilla osa-alueilla, jotka edistävät ympäristönsuojelua (sisäänosto, toimisto/hallinto, kuljetukset sekä logistiikka ja tuotanto).

 

Yritys on mukana pakkausten uusiokäyttöä edistävässä REPA-rekisterissä.