SILMÄMÄÄRÄISTARKASTUS, MAADOITUSVÄLINEET

SILMÄMÄÄRÄISTARKASTUS, MAADOITUSVÄLINEET

Välineiden oikea käsittely ja kunnossapito on erittäin tärkeätä tuotteiden suojauskyvyn ylläpitämistä varten.
Työkalut on pidettävä puhtaina ja kuivina ja suojattava vahingoilta käytön, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Työkaluja tulee käsitellä varoen ja säilytettävä suojassa kosteudelta. Välineet on tarkastettava asianmukaisesti ennen jokaista käyttökertaa.

Maadoitusvälineet on tarkastettava uudelleen säännöllisin väliajoin, jotta varmistetaan työvälineiden turvallinen ja luotettava käyttö. Jos kaapelieriste vahingoittuu tai sisäjohdin tulee esiin, sitä on pidettävä vakavana virheenä ja tuotteen romuttamista tulee harkita.

Laajempi tarkastus eli nk. ”valvontatarkastus” suoritetaan valtuutetun tarkastajan toimesta kerran vuodessa ja suurta kulumista osoittavilla välineillä vieläkin useammin, katso kohtaa ”Palvelut” tai ”Maadoitusvälineiden kunnossapito”.

HUOMIO: Oikosulkuvirralle alttiit laitteet on romutettava, jos asianmukaisten selvitysten, arviointien ja tarkastusten avulla ei pystytä osoittamaan sen vaikutusta niin lieväksi, ettei siitä aiheudu negatiivisia mekaanisia tai termisiä seurauksia. Jos on olemassa epäilys, että laite ei ole virheetön, se on romutettava.

1. Ruostevauriot
Tarkasta mahdolliset ruostevauriot vaiheliittimien/maadoitusliittimien kosketuspinnoissa. Jos ruostetta näkyy, kosketuspinnat on puhdistettava. Jos ruostevauriot ovat suuret, täytyy liittimet hävittää ja vaihtaa uuteen.
Varmista, että tapin kierre menee helposti sisään koko matkan.

2. Kaapelikenkä kytkentä
Tarkista kaapelikenkien kytkentä liittimeen -Ruuvi täytyy olla huollellisesti kiristetty ja kaapelikenkä lujasti kiinni.
Tarkista onko kaapelikengissä murtumia. Vahingoittuneet kaapelikengät tulee vaihtaa.
Taipuneet ( ei murtuneet) kaapelikengät voidaan säätää oikean asentoon.
Tämän jälkeen tarkista uudelleen kaapelikengät ja kiristysmomentti.
Jos ruuvia tarvitsee kiristää jousialuslevy on vaihdettava, koska se on menettänyt osan lukituskyvystään.

3. Vahingoittunut johdinkiinnitys
Maadoituslaitteen yleisin vaurio on johtimen kiinnityksessä. Tarkasta, että mikään lanka ei ole vahingoittunut. Jos lanka on katkennut, kiinnitys on puristettava uudelleen. Jos langat ovat vahingoittumattomia, eristysvaurio voidaan korjata väliaikaisesti eristysnauhalla, teipillä, tms.

4. Vahingoittunut laitejohdin
Tarkasta mahdolliset vauriot laitejohtimessa. Jos lanka on katkennut, on johdin vaihdettava uuteen. Eristeen vaurio korjataan väliaikaisesti eristysnauhalla, teipillä, tms.

5. Likainen sauva
Irrotettavien eristyssauvojen ja maadoitussauvojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Likaantunut sauva puhdistetaan asetonilla tai spriillä. Työ suoritetaan tuuletetussa tilassa. Sen jälkeen sauva käsitellään silikonilla. Sopiva silikonineste on DC 200 100 cSt, joka levitetään rätillä.

6. Vahingoittunut sauva
Tarkasta, ettei sauvassa ole iskujälkiä. Jos havaitset voimakkaita iskujälkiä, sauva on hävitettävä.

7. Vahingoittunut jatkohela
Tarkasta, ettei jatkohelassa ole iskujälkiä. Vahingoittunut jatkohela on vaihdettava uuteen.

8. Vahingoittunut
Tarkasta, ettei tartuntastoppari tai merkintä ole vahingoittunut. Jos tartuntastoppari on vahingoittunut tai merkintä puuttuu, se on korjattava.

MUISTAA

Työskentely jännitteellissä laitteistoissa sisältää aina riskejä!

Myös matalat jännitteet voivat olla välittömästi hengenvaarallisia.

Käytä sen vuoksi aina luotettavia maadoituslaitteita, eristyssauvoja ja