TJÄNSTER

Projekteringsarbete

Vi utför projekteringsarbeten med avseende på val och placering av jordningspunkter och verktyg för olika typer av anläggningar. Vi erbjuder även inventering och besiktning av jordningsutrustning (se nedan) för att tillse att de uppfyller gällande normer och krav.

Kontrollbesiktning

Jordningsutrustning såsom jordningsdon/-verktyg och isolerstänger tillverkade av Ragnar Stålskog AB förses vid leverans med ett kontrollbesiktningsmärke. Detta märke innebär en garanti och försäkran att verktyget genomgått föreskriven kontroll och uppfyller gällande standard.

För att upprätthålla en fortsatt hög kvalitet på verktygen skall dessa regelbundet kontrolleras och besiktigas (”Återkommandekontroll”). Denna mer omfattande kontroll skall utföras av godkänd besiktningsman. Vi rekommenderar att utrustningen besiktigas och kontrolleras en gång per år, ev. med kortare intervall för utrustning som utsätts för stort slitage.

RAGNAR STÅLSKOG AB utför kontrollbesiktning, service och reparationer på levererade jordningsverktyg, manöverstänger och spänningsprovare.

Arbetet omfattar bl.a.

Jordningsdon

 • Rengöring och smörjning
 • Kontroll av jordlinor (isolation, trådbrott, mm)
 • Resistansmätning
 • Kontroll och märkning
 • Utbyte av defekta delar
 • Märkning med kontrollbesiktningsmärke (godkänd utrustning)
 • Dokumentation på utförd service.

Isolerstänger / Manöverstänger

 • Rengöring och smörjning
 • Elektrisk isolationshållfasthet
 • Visuell kontroll (repor, slagmärken, smuts o dyl.)
 • Kontroll av beslag
 • Kontroll av märkning
 • Utbyte av defekta delar
 • Märkning med kontrollbesiktningsmärke (godkänd utrustning)
 • Dokumentation på utförd service.

Spänningsprovare

 • Rengöring
 • Tändspänningsnivåkontroll
 • Visuell kontroll (repor, slagmärken, smuts o dyl.)
 • Batteribyte
 • Kontroll av märkning
 • Utbyte av defekta delar
 • Märkning med kontrollbesiktningsmärke (godkänd utrustning)
 • Dokumentation på utförd service.
Kontakta oss gärna ifall Ni önskar ovanstående service på Er jordningsutrustning.

AKTUELLT

TÄNK PÅ

Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!

Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.

Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.