Service / besiktning samt reparationer

Service / besiktning samt reparationer

Vänd er till Christian Ingelman nedan för att enklast få svar på era frågor gällande Service / Besiktning samt reparationer. Kontakta alltid företaget (service@stalskog.se) innan ni skickar in materiel för service och besiktning!
Jan Pettersson

Besiktning extern
Direkt tel: 08-506 531 93
Mobil: 070-329 29 45
E-post: jan.pettersson@stalskog.se

Martin Sjöwall

Besiktning
Direkt tel: 08-506 531 95
Mobil: 072-092 83 56
E-post: martin.sjowall@stalskog.se

Viktigt vid returer:
För att få en så smidig hantering av ärendet som möjligt är det viktigt att följande uppgifter bifogas returen:
– Kontaktuppgifter
(företagsnamn, faktureringsadress, kontaktperson, e-post adress, telefonnummer)
– Returadress
– Önskad godsmärkning
– Om möjligt även antal objekt och eventuella felsymtom.
– Eventuellt ordernummer

RETURADRESS:
RAGNAR STÅLSKOG AB
Instrumentvägen 6
194 51 Upplands Väsby

TÄNK PÅ

Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!

Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.

Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.