HISTORIK

Historik

Ragnar Stålskog AB grundades 1955 av ingenjör Ragnar Stålskog som ett svar på ett stort behov av pålitliga jordningsverktyg till elverken.

Utrustningen som fanns vid denna tid uppfyllde inte de nya krav som ställdes. Ett flertal olyckor inträffade på grund av undermåliga verktyg och den svenska kraftindustrin kunde ej finna lämpliga produkter på marknaden.

Ett nära samarbete med kunder, normkommittéer, forskningsinstitut och myndigheter vidtog. De mest kunniga inom branschen knöts upp till företaget.

Intensiv forskning och utveckling medförde att unika lösningar togs fram. Provningar i fält och laboratorier utmynnade i utrustning som med marginal uppfyllde kraven. Företaget utvecklade bl a en metod att producera glasfiberarmerade polyesterstänger och blev en av Europas första tillverkare av denna rörtyp.

Företagets anseende växte snabbt i branschen och flera av de stora kraftbolagen visade sitt intresse för produkterna.

Verktygen var mycket pålitliga och lätthanterliga och rönte stor uppskattning bland användarna. Materialval tillsammans med noggrann bearbetning gav lätthanterliga produkter med en säker funktion och lång livslängd. Kundernas krav på en allt högre kvalitet gjorde att branschen sanerades.

Efterfrågan steg och leveranser gjordes i stor skala över hela landet. Danmark, Finland och Norge intresserade sig för de nya konstruktionerna och snart var Ragnar Stålskog ABs system marknadsledande i Norden och med ett mycket gott renommé världen runt.

Idag finner man Ragnar Stålskog ABs produkter i samtliga världsdelar och i de svåraste miljöer. Företaget har blivit ett begrepp i Norden och med ett mycket gott renommé världen runt.