5. Kontaktdon

5. Kontaktdon

SS-EN 61230, SS 428 91 01
Kontaktdon finns för applicering på rör, skena, lina, stativ o. dyl och är avsedda att anslutas på ledare eller mot jord. Kontaktdonens ledande delar är utförda i högkvalitativa material såsom aluminiumbrons, aluminium, koppar eller mässing. Kontaktdonen är i förekommande fall härdade och ytbehandlade. För övriga detaljer används huvudsakligen rostfritt stål. I programmet ingår även potentialutjämningsskenor. Stötströmsfaktor är 2,5 x Ik (märkströmmen), om inte annat anges.