KURSER

Nästa besiktningsmannakurs är 20-21 feb 2024.

Syfte

Elsäkerhetsutrustning såsom jordningsdon, isolerande stänger och spänningsprovare skall hållas i gott skick för att produkternas skyddsverkan inte skall försämras.

Utbildningen ger allmänna och fördjupade kunskaper i ämnet skydds jordning till alla som jobbar med eller berörs av ämnet. Förutom besiktningspersonal lämpar sig kursen även för arbetsledare, inköpare, projektledare, skyddsombud, chefer m.fl.

Kursen innehåller både en teoretisk del med utbildning om verktygens funktion och uppbyggnad, beräkningar, genomgång av lagar och normer samt en del gällande det praktiska besiktningsarbetet.

Kurserna ger även tillfälle att träffa kollegor och få möjlighet att diskutera gemensamma frågor, problem och lösningar.

Kursdeltagaren erhåller intyg efter genomgången kurs.

Dokumentation

Erhålles i samband med kursstart.

Anmälan

Det går bara att göra anmälan när det finns aktuella kurser tillgängliga.

Välkommen att mejla din kursanmälan till Lotta Nerelius lotta.nerelius@stalskog.se

Du bör få en kursbekräftelse inom 5 dagar, om inte kontakta Lotta.

Kursplats

Upplands Väsby

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter genomförd kurs.

Avbokning

Vid återbud senare än 21 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela avgiften.
Kursanmälan kan överlåtas till annan person inom Ert företag.

För ytterligare information

Kontakta Lotta Nerelius på mejl lotta.nerelius@stalskog.se

Vid frågor angående kurserna
vänligen hör av er till mig!

Kontaktperson: Charlotta Nerelius
Tel: 08-506 531 92
E-post: lotta.nerelius@stalskog.se

TÄNK PÅ

Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!

Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.

Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.

BESIKTNINGSMANNAKURS – 2 DAGAR

”ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV JORDNINGSUTRUSTNING”

Kursdeltagare

Kursen vänder sig till besiktningspersonal men även all annan personal som någon gång använder denna typ av verktyg i sitt arbete samt till projektledare, arbetsledare, inköpare m.fl.

Kursinnehåll

Vi går igenom verktygens uppbyggnad och funktion samt hur återkommande kontroller av jordningsdon, isolerande stänger samt spänningsprovare utförs.
Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer, filmer, praktiska övningar och diskussioner.

Exempel ur innehållet:

 •  Lagar och förordningar, tekniska krav, normer
 •  Verktygens uppbyggnad
 •  Beräkningar
 •  Egenkontroll
 • Kontroll och besiktning – teori
 • Kontroll och besiktning – praktiska övningar

ALLMÄN GRUNDKURS – 1 dag

”JORDNINGSUTRUSTNING GRUNDKURS”

Kursdeltagare

Personal som berörs av ämnet arbetsjordning, men ej skall genomföra återkommande kontroller. T.ex. arbetsledare, inköpare, projektledare, skyddsombud, chefer m.fl.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer, videofilmer, och diskussioner.

Exempel ur innehållet:

 • Gällande lagar och förordningar, tekniska krav, normer
 • Verktygens uppbyggnad
 • Beräkningar
 • Regelbundet underhåll, korrekt förvaring, egenkontroller
 • Handlingsplaner, åtgärder
 • Demonstrationer

SKRÄDDARSYDDA KURSER

Skräddarsydda kurser hor Ragnar Stålskog AB eller hos beställaren kan anordnas vid behov. För mer information kontakta Christian Ingelman via mejl: christian.ingelman@stalskog.se