COURSES

Purpose

Electrical safety equipment such as earthing devices, operating poles, voltage detectors has to be maintained in good condition in order to avoid a deterioration of the protective effect. The courses give the participants an increased understanding for the importance of using approved and inspected tools. In addition, they provide knowledge concerning the purpose of the visual inspection before use and what there is to be tested. Simultaneously, it gives you the opportunity to meet colleagues with whom you can discuss questions, problems and solutions that you have in common. The intermediate course gives the participants the opportunity to practice their knowledge of inspection/judgement of earthing equipment and voltage detectors. The courses take place at Ragnar Stålskog AB’s premises, where it is possible to study the manufacturing process. This gives a good understanding of the tools’ function and their construction. After having completed the course, the participants receive a diploma.

Anmälan

Anmälan görs på www.stalskog.se. Det går bara att göra anmälan när det finns aktuella kurser tillgängliga.

Du är även välkommen att mejla din kursanmälan till Lotta Nerelius lotta.nerelius@stalskog.se

Du bör få en kursbekräftelse inom 5 dagar, om inte kontakta Lotta

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter genomförd kurs.

Avbokning

Vid återbud 3-1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela avgiften. Kursanmälan kan överlåtas till annan person inom Ert företag.

För ytterligare information

Kontakta Lotta Nerelius på mejl lotta.nerelius@stalskog.se

For questions regarding the courses please get in touch with me!

Contact: Charlotta Nerelius
E-mail: lotta.nerelius@stalskog.se

REMINDER

Working in live facilities is always risky!

Even low voltages can be directly life-threatening.

Therefore it is vital that you always use reliable earthing equipment, operating poles and voltage detectors.

BESIKTNINGSMANNAKURS – 2 DAGAR

”ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV JORDNINGSUTRUSTNING”

Kursdeltagare

Kursen vänder sig till besiktningspersonal men även all annan personal som någon gång använder denna typ av verktyg i sitt arbete samt till projektledare, arbetsledare, inköpare m.fl.

Kursinnehåll

Vi går igenom verktygens uppbyggnad och funktion samt hur återkommande kontroller av jordningsdon, isolerande stänger samt spänningsprovare utförs.
Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer, filmer, praktiska övningar och diskussioner.

Exempel ur innehållet:

 •  Lagar och förordningar, tekniska krav, normer
 •  Verktygens uppbyggnad
 •  Beräkningar
 •  Egenkontroll
 • Kontroll och besiktning – teori
 • Kontroll och besiktning – praktiska övningar

ALLMÄN GRUNDKURS – 1 dag

”JORDNINGSUTRUSTNING GRUNDKURS”

Kursdeltagare

Personal som berörs av ämnet skydds jordning, men ej skall genomföra återkommande kontroller. T.ex. arbetsledare, inköpare, projektledare, skyddsombud, chefer m.fl.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer, videofilmer, och diskussioner.

Exempel ur innehållet:

 • Gällande lagar och förordningar, tekniska krav, normer
 • Verktygens uppbyggnad
 • Beräkningar
 • Regelbundet underhåll, korrekt förvaring, egenkontroller
 • Handlingsplaner, åtgärder
 • Demonstrationer

SKRÄDDARSYDDA KURSER

Skräddarsydda kurser hor Ragnar Stålskog AB eller hos beställaren kan anordnas vid behov. För mer information kontakta Christian Ingelman via mejl: christian.ingelman@stalskog.se

Kursanmälan

Rutor märkta med * är obligatoriska.