Cours on site

Cours on site​

Kursinnehåll

Kursinnehåll lika de i vår “Återkommande kontroll, Grundkurs”.
Kursen kan hållas hos kunden i de fall ett större antal deltagare önskar delta. Kursen finns i halv- och heldagsformat där halvdagskursen är en förkortad version av heldagskursen.

Vi erbjuder även seminarier/informationsmöten där innehållet tas fram i samråd med beställaren. Dessa seminarier/informationsmöten är anpassade för att vara en del av elsäkerhetsinformationen i företagets “elsäkerhetsdag/-ar”.

Intresseanmälan "kurs på plats"

Rutor märkta med * är obligatoriska.

For questions regarding the courses please get in touch with me!

Contact: Charlotta Nerelius
E-mail: lotta.nerelius@stalskog.se

REMINDER

Working in live facilities is always risky!

Even low voltages can be directly life-threatening.

Therefore it is vital that you always use reliable earthing equipment, operating poles and voltage detectors.