1-fas JK22-JK152

1-fas jordningsdon

Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att anbringas på järnvägens kontakttråd samt räl. Ledarklämma JK 22 ansluts på järnvägens kontakttråd 80-120 mm2 enl. SS 24 01 21 och DIN 43 141, återledare Cu 130 mm2 alt Al 212 mm2 eller andra cirkulära, ej flexibla, ledare med diameter 14 – 19 mm. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV, MTV och gripsökare JGS. Klämmans ledande delar är av aluminiumbrons och ståldetaljer av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten med kabelsko och skruvförband mot klämma JK 22 och kontaktpressas till JK 152/1. Jordklämma JK 152/1 har bygel av ytbehandlat fjäderstål. Övriga ståldetaljer är av rostfritt stål. Skruven är isolerad mot strömgenomgång. JK 152/1 ansluts på rälhuvudet.

1-fas JK22-JK152

exkl. donlina
Jordningsdon exkl. donlina 
E-nr
Typ
Ledarklämma
Kabelsko/
Jordklämma
Donlinarea
mm2
Märkström
max. kA/1s
Vikt kg/st
JK22-JK152
JK 22
JK 152/1
25-70
16,0 3,1*

*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea.

Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning.

 

Donlina för jordningsdon/-verktyg

Typ
Donlinarea
mm2
Märkström
kA/1s
Vikt
kg/m
ESTPR25 

25
5,7
0,3
ESTPR35 35
8,0
0,4
ESTPR50
50
11,5
0,5
ESTPR70 70
16,0
0,7
ESTPR95 95
21,0
1,0
ESTPR120 120
27,0
1,2
ESTPR150 150
34,0
1,5
ESTPR185 185
42,5
1,9