1-fas JSBL / JSTL

1-fas jordningsdon

Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230
Jordningsdonet är avsett att anbringas på järnvägens kontakttråd samt räl.
Ledarklämma JK 21 ansluts på järnvägens kontakttråd och jordklämmorna JK 152/1 samt JK 152/2 på rälhuvudet. För manövrering av klämman används isolerstänger MGV, MDV/MSV, MTV och gripsökare JGS.
Ledarklämmans ledande delar är av förnicklad aluminiumbrons och ståldetaljer av rostfritt stål. Ledarklämman är försedd med rostfria tallriksbrickor, vilka ger ett konstant kontakttryck. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten med kabelsko och skruvförband till ledarklämman men kontaktpressas till jordklämmorna. Jordklämmornas ledande delar är av veraliserat stål med härdade nabbar. Bygel är av ytbehandlat fjäderstål, övriga ståldetaljer av rostfritt stål. Bygeln ger ett konstant kontakttryck. Skruven är isolerad mot strömgenomgång.

1-fas JSBL / JSTL

exkl. donlina
Jordningsdon exkl. donlina 
E-nr
Typ
Ledarklämma
Kabelsko/
Jordklämma
Donlinarea
mm2
Märkström
max. kA/1s
Vikt kg/st
JSBL
JK 21
JK 152/1, JK152/2 25-70 16,0 5,8*
JSTL JK 22 JK 152/1, JK152/2 25-70 16,0 5,8*

*Inkl. kabelanslutning för max donlinarea.

Ange donlinarea och donlinlängd vid beställning.