Säkringshållare MLS2 / MLS3

Säkringshållare MLS används i kombination med manöverstänger typ MGV och MDV/MSV vid anbringande och avlägsnande av lågspänningssäkringar typ Diazed. Tillbehör till MLS specialstång MGV 350/MLS 0,4kV 500mm lång.

Säkringshållare MLS 2 passar diazedsäkring gänga II.
Säkringshållare MLS 3 passar diazedsäkring gänga III.
Tratt av gummi, hylsa av nylon.

Säkringshållare MLS2 / MLS3

E-nr:

No E-number available
E-nr
Typ
Längd mm
Diam. mm
Säkring
Vikt kg/st
MLS 2 85  50
diazed
gänga II
0,2
MLS 3 85  50
diazed
gänga III
0,2